Woodville, Alabama

(256) 728-2280

Visit us on facebook : Cavern Cove Rimfire

 

"The Southeast's Premier RIMFIRE  Shooting Facility"

2014 - NSSF Rimfire Challenge - RESULTS

Alabama Rimfire Challenge 21 June 2014
2014-06-21
Match Results - Combined

Combined
Final Name SCSA Class Division Time Stage 1 (Pistol Stage 1 Speed Bump) Stage 2 (Pistol Stage 2 Your Choice) Stage 3 (Pistol Stage 3 Shoot The Birdie) Stage 4 (Pistol Stage 4 Arrow) Stage 5 (Rifle Stage 1 Speed Bump) Stage 6 (Rifle Stage 2 Your Choice) Stage 7 (Rifle Stage 3 Shoot The Birdie) Stage 8 (Rifle Stage 4 Arrow)
1 Nagel, John PEN U OpenMen 58.32 6.51 5.09 8.03 5.25 9.26 6.77 9.71 7.70
2 Oliver, Ron PEN U OpenMen 66.07 7.92 5.92 9.08 6.84 8.46 9.09 9.83 8.93
3 Nagel, John PEN U LimitedMen 66.74 7.35 6.09 8.54 6.85 8.83 7.11 11.75 10.22
4 Partch, Caleb PEN U OpenBoy13_18 68.54 9.24 7.57 8.21 6.11 9.80 7.86 11.02 8.73
5 Scott, Bruce PEN U OpenMen 77.06 8.77 9.16 9.34 6.64 10.94 7.60 11.62 12.99
6 Sutherlin, Mike PEN U OpenMen 81.12 9.45 9.11 9.52 8.51 10.25 9.15 12.90 12.23
7 Scott, Bruce PEN U LimitedMen 82.13 8.67 9.07 10.62 7.15 12.21 8.00 14.25 12.16
8 Maser, Kevin PEN U OpenMen 82.30 9.00 10.77 10.72 7.07 11.40 9.29 12.91 11.14
9 Scott, Roger PEN U OpenMen 83.17 12.73 8.93 9.62 6.73 16.12 8.46 10.07 10.51
10 Ingram, Tyler PEN U OpenMen 84.46 8.04 6.90 10.16 10.21 9.81 12.44 13.39 13.51
11 Hammett, Jason PEN U OpenMen 84.55 10.27 7.37 10.79 7.72 10.31 10.59 14.05 13.45
12 Ellison, Ed PEN U OpenMen 84.83 9.39 8.36 10.03 8.09 11.03 9.91 13.74 14.28
13 Morrow, Robert PEN U OpenMen 85.39 9.58 9.53 10.38 8.37 12.05 11.90 13.01 10.57
14 Taylor, John PEN U LimitedSrMen 85.98 7.98 7.94 13.01 10.58 10.62 8.41 14.14 13.30
15 Cheney, Terry PEN U OpenSrMen 87.21 10.46 9.05 10.73 11.20 11.21 9.86 13.00 11.70
16 Taylor, John PEN U OpenSrMen 88.15 10.83 7.88 10.75 8.27 11.87 9.97 15.46 13.12
17 Kodadek, William PEN U LimitedSrMen 89.04 10.05 7.98 12.67 8.22 10.99 10.89 15.36 12.88
18 Cole, Steve PEN U OpenMen 89.75 14.21 8.08 12.08 8.84 10.82 11.06 12.71 11.95
19 Gervais, Nickolas U OpenMen 90.10 10.86 11.00 11.84 8.90 11.94 11.70 12.49 11.37
20 Bond, James PEN U LimitedMen 90.29 10.11 9.43 11.70 8.00 12.54 10.13 17.36 11.02
21 Schajatovic, Jerry PEN U OpenMen 92.80 9.90 10.69 12.52 9.73 11.40 11.02 15.65 11.89
22 Mosher, Aaron PEN U OpenMen 94.49 10.14 8.79 11.54 8.69 13.80 12.40 16.88 12.25
23 Partch, Steve PEN U OpenMen 94.58 10.55 9.27 12.86 10.44 11.97 11.43 14.75 13.31
24 Walters, Drew PEN U LimitedMen 95.90 11.61 8.99 11.91 8.84 12.17 14.29 15.07 13.02
25 Talley, Martin PEN U OpenBoy13_18 96.00 14.94 10.66 10.79 7.84 10.85 12.96 15.03 12.93
26 Clark, Jim PEN U LimitedMen 96.41 9.81 8.94 12.92 9.76 12.15 12.28 15.21 15.34
27 Grissom, Greg PEN U OpenMen 96.52 12.16 8.03 10.19 7.72 16.18 10.57 14.96 16.71
28 Morton, James PEN U OpenMen 99.24 12.93 11.74 13.23 9.22 15.71 8.86 15.02 12.53
29 Dunn, Robbie PEN U LimitedSrMen 99.34 11.69 11.02 11.28 8.97 13.81 13.32 16.59 12.66
30 Crocitto, Joe PEN U OpenMen 100.84 14.00 8.01 13.05 7.71 13.07 14.63 15.68 14.69
31 Partch, Makala PEN U OpenLady 101.82 11.82 10.72 12.79 9.54 14.54 10.96 17.46 13.99
32 Knight, Thomas PEN U OpenMen 103.01 9.39 9.21 27.79 8.59 11.37 11.06 13.86 11.74
33 Haseltine, Eric PEN U LimitedMen 104.70 15.34 11.38 12.64 8.97 12.24 11.79 17.73 14.61
34 Golson, Mark PEN U LimitedMen 105.21 19.35 11.45 14.90 11.00 10.16 10.05 15.17 13.13
35 Schajatovic, Jerry PEN U LimitedMen 105.66 11.77 10.70 15.34 10.59 12.48 12.24 17.78 14.76
36 Ellison, Ed PEN U MechMen 106.48 9.29 9.93 11.18 7.73 12.71 15.77 19.84 20.03
37 Bland, Jerry U OpenMen 107.01 15.29 9.80 14.82 10.30 11.17 15.56 14.81 15.26
38 Reames, Adams PEN U OpenMen 107.26 11.36 11.11 12.37 15.98 13.49 13.40 15.46 14.09
39 Parker, Mark PEN U LimitedMen 107.27 11.62 13.44 14.40 11.36 13.90 11.81 16.82 13.92
40 Partch, Joey PEN U OpenMen 107.39 11.33 8.27 10.09 6.94 10.78 9.83 10.98 39.17
41 Massey, Tom PEN U LimitedSrMen 107.65 11.36 12.75 15.40 11.24 12.92 12.76 17.04 14.18
42 Pyatt, Brian PEN U LimitedSrMen 108.90 11.98 13.67 14.71 11.69 16.19 10.16 16.53 13.97
43 Weissel, Sam PEN U OpenMen 109.20 13.71 13.56 13.67 9.79 16.96 10.04 15.98 15.49
44 Parks, Harold PEN U OpenMen 109.21 12.66 13.52 14.40 9.72 14.20 10.99 19.08 14.64
45 Kizer, David U LimitedMen 110.86 13.09 11.94 14.44 9.13 15.22 12.53 16.12 18.39
46 Grissom, Greg PEN U LimitedMen 111.22 10.74 8.31 10.18 8.18 12.48 13.49 19.72 28.12
47 Seigel, Michael PEN U LimitedMen 111.38 15.40 9.86 12.04 9.66 14.11 16.35 18.63 15.33
48 Blackwell, Hayden PEN U OpenBoy13_18 112.12 11.88 11.48 14.84 11.88 13.98 13.33 20.87 13.86
49 Feldman, Vic PEN U OpenMen 114.20 15.78 11.28 15.48 12.16 14.57 11.89 19.30 13.74
50 Orr, Chase PEN U OpenBoy12Under 114.42 15.09 10.38 13.01 9.19 16.50 13.64 18.35 18.26
51 Blackwell, Jeff PEN U OpenMen 114.56 15.59 12.27 20.22 11.31 11.12 13.10 14.98 15.97
52 Rutledge, Andy PEN U LimitedMen 114.58 12.07 8.23 16.64 11.73 17.19 12.38 19.31 17.03
53 Mosher, Aaron PEN U LimitedMen 114.75 14.40 9.51 12.55 9.58 16.65 14.79 21.45 15.82
54 Ruschak, Mark PEN U OpenMen 115.34 11.05 7.24 10.72 7.25 36.14 10.68 13.91 18.35
55 Engler, Leah PEN U OpenLady 115.42 14.03 11.43 13.64 10.41 15.96 13.59 21.19 15.17
56 Statum, Bryant U LimitedBoy13_18 115.58 17.64 12.62 15.84 11.08 15.63 11.48 16.61 14.68
57 Kramer, Chris PEN U LimitedMen 116.93 17.24 10.15 13.51 12.63 14.30 15.22 18.97 14.91
58 Brooke, Phillip PEN U OpenMen 118.00 20.68 11.29 15.69 12.58 12.55 13.20 16.73 15.28
59 Fancher, Tom PEN U OpenMen 118.03 13.67 17.34 15.73 12.19 15.67 12.70 16.71 14.02
60 Aldridge, Troy PEN U OpenMen 118.29 14.47 14.07 15.42 12.08 14.85 12.14 19.20 16.06
61 Williams, Rick PEN U MechMen 120.24 14.14 12.22 13.81 10.76 15.44 14.89 20.76 18.22
62 Mathes, Carl PEN U LimitedMen 123.01 11.72 13.57 14.45 12.71 14.49 21.54 19.58 14.95
63 Gervais, Kevin U LimitedMen 123.67 13.68 9.96 15.25 11.07 16.94 14.67 19.20 22.90
64 McKay, James PEN U OpenMen 123.86 12.75 12.02 13.77 9.93 20.41 19.15 19.53 16.30
65 Hudson, Michael PEN U OpenMen 124.97 9.73 11.23 15.68 9.69 38.80 10.79 16.03 13.02
66 Grobmyer, Joe PEN U OpenMen 125.93 15.10 15.13 15.95 10.54 16.11 15.87 21.13 16.10
67 Morrow, Thomas PEN U LimitedBoy12Under 126.07 12.78 21.59 18.13 12.92 15.01 12.63 18.96 14.05
68 Dement, Mark PEN U OpenMen 126.93 16.90 14.98 15.14 10.91 17.46 13.69 20.94 16.91
69 Mavrotheris, Pete PEN U LimitedSrMen 127.08 16.75 12.35 17.51 14.10 15.66 10.88 20.12 19.71
70 Bates, Billy PEN U LimitedMen 128.33 19.09 14.55 11.93 9.07 24.68 10.44 20.62 17.95
71 Engler, Bruce PEN U OpenBoy12Under 128.64 16.38 12.87 15.96 10.55 17.87 15.92 22.28 16.81
72 Morton, Reagan PEN U OpenGirl12Under 130.45 13.36 12.32 37.50 12.21 13.21 11.47 15.32 15.06
73 Camino, El PEN U LimitedSrMen 130.90 13.27 15.33 17.38 14.10 16.21 15.31 20.04 19.26
74 Poquette, Jeff PEN U LimitedMen 132.70 14.42 12.30 27.17 11.19 15.61 16.27 21.29 14.45
75 Hill, W. Jason PEN U MechMen 132.87 13.28 9.60 21.60 11.57 16.53 15.31 23.25 21.73
76 Slay, Lacey PEN U LimitedLady 133.06 16.58 11.83 17.34 14.90 17.07 14.65 22.15 18.54
77 Blackwell, Hunter PEN U OpenBoy13_18 134.28 13.29 11.03 12.53 10.27 22.14 17.01 22.22 25.79
78 Mathes, Carl U MechMen 136.74 11.81 12.03 15.36 11.10 21.73 18.29 28.46 17.96
79 Lozano, Damein PEN U LimitedMen 137.69 16.72 32.79 21.74 11.10 14.04 12.35 15.98 12.97
80 Johnson, Fred PEN U OpenMen 137.79 23.25 23.64 17.85 16.81 12.86 12.05 14.26 17.07
81 Preston, Doug PEN U LimitedSrMen 138.08 15.69 15.25 26.85 13.26 15.86 13.24 19.01 18.92
82 Bethune, Benny U LimitedMen 139.16 16.12 14.37 13.06 12.73 16.61 17.86 25.37 23.04
83 Bates, Rachel PEN U LimitedLady 141.83 17.89 15.06 20.13 12.05 20.05 17.97 20.33 18.35
84 Weissel, Lori PEN U OpenLady 144.61 20.09 19.68 14.91 16.88 17.11 14.30 21.39 20.25
85 Perkins, Hank PEN U LimitedMen 144.97 18.09 13.95 20.39 14.50 17.81 18.94 21.44 19.85
86 Serio, Mike PEN U LimitedSrMen 145.00 19.57 18.22 20.46 16.95 16.40 14.90 23.06 15.44
87 Jiles, Trevor PEN U OpenMen 145.32 17.58 14.35 17.96 15.08 17.43 14.75 28.68 19.49
88 Knight, Kristi PEN U OpenLady 146.32 14.96 13.07 16.83 15.50 19.55 14.05 31.48 20.88
89 Franks, Gary PEN U MechSrMen 148.14 12.00 11.54 16.25 10.73 22.47 20.38 28.94 25.83
90 Tibaldo, Steve PEN U LimitedMen 148.90 12.77 21.59 38.59 12.81 17.49 12.79 17.43 15.43
91 Williams, Rick PEN U CowboyMen 148.98 21.26 13.53 22.03 20.51 16.92 14.30 23.34 17.09
92 Shuler, Jeff PEN U LimitedMen 149.61 18.52 17.13 18.31 17.12 19.09 16.47 22.72 20.25
93 Horn, Jackson PEN U OpenBoy13_18 151.35 21.22 23.50 23.28 15.61 13.75 15.99 24.44 13.56
94 Young, Kenneth PEN U MechMen 153.27 15.41 13.99 19.17 12.26 20.92 18.12 24.19 29.21
95 Aldridge, Roy PEN U MechMen 157.28 18.61 14.97 18.54 11.68 20.63 16.72 30.38 25.75
96 Turner, Thomas PEN U MechMen 157.89 15.79 13.55 20.42 13.98 21.21 18.15 30.23 24.56
97 Little, Brian J. PEN U LimitedMen 164.77 11.04 12.38 13.20 8.89 19.43 19.43 28.14 52.26
98 Marshall, Bob PEN U OpenMen 164.97 15.47 14.52 18.26 14.87 14.74 51.77 18.67 16.67
99 Carter, Phil PEN U CowboySrMen 165.89 19.90 12.71 24.43 23.51 19.24 18.87 25.23 22.00
100 Malone, Brian PEN U LimitedMen 168.54 17.29 17.22 28.23 13.54 15.22 39.47 19.99 17.58
101 Allen, Tim PEN U CowboyMen 169.18 21.45 15.12 27.85 23.27 18.91 16.84 23.03 22.71
102 Freeman, Mark PEN U OpenMen 170.27 19.63 14.00 18.87 14.41 19.41 16.07 21.90 45.98
103 Nagel, Rachel PEN U OpenLady 171.07 24.83 15.87 23.00 15.28 25.93 16.71 25.05 24.40
104 Carter, Kathy PEN U LimitedSrLady 171.11 19.34 17.50 20.97 22.35 19.61 19.39 26.81 25.14
105 Johnson, Julie PEN U LimitedLady 172.52 19.05 20.00 19.96 17.83 23.48 18.89 31.45 21.86
106 Hattox, Piper PEN U OpenGirl12Under 179.94 15.37 13.20 16.95 14.44 19.30 54.93 23.62 22.13
107 Aldridge, Hunter PEN U LimitedBoy13_18 181.31 23.56 16.22 28.28 13.67 22.77 15.99 27.52 33.30
108 Farris, Andrew PEN U OpenBoy13_18 188.09 14.88 11.94 72.26 21.90 17.98 13.82 21.53 13.78
109 DeSpain, Anna U LimitedLady 193.04 25.04 23.16 29.67 24.06 21.64 17.71 28.58 23.18
110 Mosher, Beth PEN U LimitedLady 195.10 16.56 16.52 19.17 13.64 17.98 19.07 63.73 28.43
111 Grobmyer, Joe PEN U CowboyMen 195.97 25.50 14.75 32.06 25.38 21.06 21.60 30.34 25.28
112 Goins, Arlan PEN U LimitedSrMen 199.03 21.06 32.70 28.72 18.97 27.40 20.27 26.77 23.14
113 Hope, Kenneth PEN U OpenMen 199.27 14.73 14.41 15.38 11.88 23.27 18.76 75.57 25.27
114 Sanders, Kaye PEN U LimitedLady 200.77 28.69 19.18 40.41 25.94 21.79 19.08 21.43 24.25
115 Craft, Daniel PEN U CowboySrMen 203.18 27.01 19.84 39.30 27.37 18.31 20.43 28.07 22.85
116 Peto, Michael PEN U CowboyMen 210.80 26.18 23.52 26.95 34.10 19.86 22.99 29.25 27.95
117 Darlin, Moose PEN U LimitedSrLady 212.34 37.94 25.77 25.85 30.44 25.54 19.23 23.36 24.21
118 Aldridge, Kristen PEN U LimitedGirl12Under 222.04 44.23 30.22 30.20 25.59 18.77 18.76 26.24 28.03
119 Kolb, Chris PEN U LimitedMen 224.18 20.48 23.52 34.28 22.38 24.99 22.95 37.22 38.36
120 Bergman, Susan PEN U LimitedSrLady 230.08 19.75 17.23 27.60 44.23 26.66 31.61 34.17 28.83
121 Burgess, Ray PEN U CowboySrMen 232.24 39.91 19.25 42.55 29.53 22.75 21.15 29.44 27.66
122 Kent, Travis PEN U CowboyMen 233.47 24.06 22.16 32.89 26.13 50.35 27.83 25.66 24.39
123 Kish, Andy PEN U LimitedMen 243.23 74.21 13.77 25.35 31.54 43.65 12.01 25.56 17.14
124 Serio, Joe PEN U MechMen 243.70 24.69 22.84 29.95 20.39 32.85 23.73 48.45 40.80
125 Taylor, Dell PEN U LimitedLady 246.60 23.90 27.91 31.89 25.93 30.46 29.67 47.47 29.37
126 Burgess, Jean PEN U CowboySrLady 253.51 33.82 18.14 30.33 32.48 28.34 29.14 42.42 38.84
127 Kolb, Debbie PEN U LimitedLady 255.24 25.22 21.83 27.38 24.67 31.65 27.25 42.45 54.79
128 Jiles, Hannah PEN U OpenGirl12Under 287.41 30.50 38.01 49.09 28.61 29.10 24.39 40.47 47.24
129 Bethune, Benton U LimitedBoy12Under 299.38 56.09 15.43 24.92 95.66 20.34 29.71 27.49 29.74
130 Kurk, Laura PEN U LimitedLady 314.34 39.64 25.77 66.19 36.07 35.75 30.41 47.45 33.06
131 stuart, Delane PEN U LimitedSrLady 340.40 50.69 46.56 44.01 39.65 32.63 42.87 48.95 35.04
132 Charlie, Cherokee PEN U CowboySrMen 453.62 55.25 33.49 62.02 64.52 39.30 33.48 62.36 103.20
133 Braden, Darrin PEN U OpenMen - - - - - 14.25 12.97 18.31 21.32
134 Braden, Nick PEN U OpenBoy13_18 - - - - - 17.85 50.97 28.43 33.72
135 Brooks, Blair PEN U OpenLady - - - - - - - - -
136 Carlton, Don PEN U CowboyMen - - - - - - - - -
137 Feldman, Vic U OpenMen - - - - - - - - -
138 Hudson, Michael U OpenMen - - - - - - - - -
139 Jiles, Rachel PEN U OpenGirl12Under - - - - - - - - -
140 Keagy, Joel PEN U OpenMen - - - - - - - - -
141 Perritt, M Bennett PEN U OpenMen - - - - - - - - -
142 Presley, Colby PEN U LimitedBoy12Under - 23.88 17.58 18.99 47.49 - - - -
143 Woratschek, Ralph PEN U LimitedSrMen - - - - - - - - -